Ak sa nás rozhodneš navštíviť

Ak sa nás rozhodneš navštíviť:

1.
Dohodneme si termín

Našou prioritou sú vždy Vaše ciele, preto prvé stretnutie začína vstupnou konzultáciou, počas ktorej nám poviete dôvod, kvôli ktorému ste sa nás rozhodli navštíviť a Vaše očakávania.

2.
Načrtneme spoluprácu

Navrhneme spôsob pre spoločné dosiahnutie Vašich cieľov, pričom vždy zohľadňujeme Vašu situáciu (zdravotné, pracovné a sociálne podmienky, Váš zdravotný stav, vzťah k pohybu či športovú históriu, úroveň stresu či celkovú životosprávu a mnoho ďalších faktorov). Na prvom stretnutí vždy oceníme, keď si prinesiete aj zdravotnú dokumentáciu, či nám poskytnete iné informácie, ktoré by mohli pomôcť skvalitniť náš diagnostický proces.

 

3.
Diagnostikujeme pohybový aparát

Po dôkladnom rozhovore nasleduje diagnostika pohybového aparátu, preto by bolo vhodné, aby ste si priniesli športové oblečenie. Počas tohto procesu sledujeme Vaše dýchanie, držanie postavy, pohybové návyky, bolesť pri pohybe či pohyblivosť v kĺboch (v skutočnosti toho sledujeme oveľa viac, to sa však už všetko dozviete na našom stretnutí).

4.
Začíname pracovať

Keď už máme dostatok informácii, zvolíme vhodné riešenie problému. Ak ste nás navštívili kvôli bolesti, po diagnostike nasleduje terapia - či už manuálna alebo nápravné cvičenia (prípadne iné formy). Ak je dôvod Vašej návštevy začať cvičiť, začíname tréningom.

5.
Ďalší postup

Na konci úvodného stretnutia sa dohodneme ako ďalej. Dôležité je si uvedomiť, že fyzioterapeut/tréner Vám ukáže cestu, ale kráčať už musíte Vy sami. Preto je v našom spoločnom záujme nastaviť našu spoluprácu tak, aby ste mohli cvičenia robiť aj doma, aby bol náš plán efektívny. S Vašim súhlasom Vám výber z precvičených cvikov natočíme a pošleme do správy (FB,IG,WA..), aby ste mali istotu, že budete cviky vykonávať správne.

6.
Je to len na vás!

Na záver Vám navrhneme v akej frekvencii v cvičení pokračovať za účelom zlepšenia zdravotného stavu, zvyšovania flexibility pohybového aparátu alebo kondičných schopností a svalovej sily.

Prečo práve my?

Vysoká kvalita ponúkaných služieb

Rovnako ako povinnosť pracovať vnímame aj povinnosť kontinuálneho celoživotného vzdelávania sa. Preto naše terapeutické a tréningové  postupy vylepšujeme na základe skúseností z praxe a na aktuálnych evidence-based poznatkoch. Naše aktívne vzdelávanie sa a školenia robia  vzájomnú spoluprácu dynamickú a „aktuálnu“.

Interdisciplinárny prístup

Spolupracujeme s viacerými lekármi rôzneho zamerania, čo nám umožňuje rýchlu konzultáciu Vášho stavu priamo s lekárom. Táto spolupráca nám taktiež pomáha pochopiť širší kontext Vášho problému, čo v praxi znamená presnejšiu diagnostiku a lepšie cielenú terapiu.

Ľudskosť a komunikácia

Našim základným krédom je ústretová komunikácia s každým klientom, pričom sa vždy snažíme viac počúvať, ako rozprávať. U nás si môžete byť istí, že sa Vás budeme snažiť maximálne pochopiť a zdieľané informácie využiť v čo najlepší výsledok. Rovnako tak chceme šíriť posolstvo fyzioterapie nie len slovami, ale aj dobrým pocitom, s ktorým odchádzajú klienti z nášho pohybového centra.

Zmysel pre detail

V našom centre Vám okrem príjemnej komornej atmosféry ponúkame aj dobrú kávu a hudbu na želanie. Rovnako tak vždy oceníme konštruktívnu kritiku, ktorou nám pomáhate stať sa ešte lepšími.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach